กลุ่มออกแบบระบบ (เรดอนโดบีช)

กลุ่มออกแบบระบบ (เรดอนโดบีช)

SystemDesignGroup.gifJerry Alexrod's Systems Design Group เป็น บริษัท ติดตั้งโฮมเธียเตอร์และระบบอัตโนมัติภายในบ้านที่ให้บริการเต็มรูปแบบซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ South Bay ของลอสแองเจลิส Systems Design Group ติดตั้งระบบสำหรับโฮมวิดีโอทั้งระบบอัตโนมัติในบ้านโฮมเธียเตอร์การควบคุมแสงความปลอดภัยและอื่น ๆ Systems Design Group จำหน่าย Krell, McIntosh, Steinway Lingdorf, Kalidescape, NuForce, Denon, Rotel และอีกมากมาย

อุปกรณ์เสริมนี้อาจไม่รองรับ iphone